Trang chủ Hướng dẫn Hướng dẫn: Cập nhật thông tin bảo vệ tài khoản
Hướng dẫn: Cập nhật thông tin bảo vệ tài khoản
14/10
Để bảo mật cho tài khoản của mình, các Tài khoản (user) cần cập nhật thông tin mật khẩu cấp 2, số điện thoại bảo mật hoặc email, vv... có thể thực hiện theo các bước sau:
 

Bước 1: Vào phần tài khoản ở MozoPlay TẠI ĐÂY. Sau đó, dùng tài khoản Game Tam Giới H5 để đăng nhập.

Bước 2: Chọn phần Bảo Mật.

Bước 3: Tại giao diện Bảo Mật, bạn có thể cập nhật lại các thông tin bảo mật, bao gồm thay đổi mật khẩu tài khoản.

Như vậy là bạn đã hoàn tất cập nhật thông tin bảo mật cho tài khoản.

0 bình luận Mới nhất xếp trước